Kurumsal

Hakkımızda

Smarttechmarine, denizcilik ve diğer destekleyici sektörlerde akıllı yazılım ve bilişim çözüm önerileri sunmak amacıyla 2017 yılı içerisinde İstanbul merkezli kurulmuş olup, bu hedefini gerçekleştirmek için iş yaşamında süreklilik arz eden bir yönetim vizyonu ile orta ve uzun vadeli işletme strateji eylem planı hazırlayıp, uygulamaktadır. Alanında uzman yazılım geliştirme ekibine ve akademik danışman kuruluna sahip olan firma, ulusal ve uluslararası arenadaki denizcilik ve diğer destekleyici sektör işletmelerine veriye dayalı stratejik yönetim felsefesini aşılayarak, rekabet edebilirliğini ve işletme verimini en ekonomik yoldan arttırmayı amaçlamaktadır.

Vizyonumuz

Denizcilik sektöründe global anlamda yarattığı teknoloji odaklı ürün ve hizmetler ile sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü arttıran, çalıştığı firmalara stratejik partner güven duygusunu aşılayan, üniversite-sanayi işbirliğini arttırıcı hamleler yapan çevre, insan, kalite ve maliyet odaklı milli teknoloji firması olmak.

Misyonumuz

Denizcilikte yazılım ve bilgi teknolojileri, elektronik, otomasyon sistemleri ve sistem entegrasyonu alanında; Türk Deniz Ticaret Filosu ve Destekleyici Paydaşları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir arge destekli ürün ve çözümler sunmak ve Türkiye’nin teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, Denizcilik Sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılım, bilgi teknolojileri, elektronik, otomasyon sistem ihtiyaçlarını küresel boyutta marka bilinirliğini sürekli arttırarak karşılayan, paydaşlarının nitelikli işgücünü arttırmak amacıyla ihtiyaç duyacağı tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bünyesinde oluşturduğu alanında uzman akademisyenler kurulu ile sağlayan tamamen Denizcilik Sektörü odaklı bir Ar-Ge şirketi olmak.

Kurumsal Kimlik, Politika ve Hedeflerimiz

Genel İlkelerimiz

 • Yasalara uyarız.
 • İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.
 • Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.
 • Taahhütlerimize bağlı kalırız.
 • Çevrenin korunması için çabalarız.
 • İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.

Mükemmellik İlkelerimiz

 • Kendimiz için en iyisi olmaya yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşırız.
 • Tutkuluyuz.
 • Daha ileri gitmek için hevesliyiz.
 • Disiplinliyiz, hızlı ve kararlı hareket ederiz.
 • Her zaman gelişime açığız ve kusursuz kalite için çabalarız.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları tam olarak anlarız.
 • Sistemli olarak kişisel becerilerimizi geliştirir, bu şekilde potansiyelimizi artırırız.
 • Etkin, akılcı ve hızlı bir şekilde hareket ederiz.
 • Gelecekte rekabetçi kalabilmek için değişimi kucaklarız.

Yenilikçilik İlkelerimiz

 • Uygulamaya koyduğumuz etkin ve az maliyetli metod ve yeniliklerle müşterilerimize maliyet avantajı sunarız.
 • Girişimci davranırız.
 • Yaratıcıyız ve yeni fikirlere açığız.
 • Yetenekli ve ileri görüşlülük sahibiyiz.
 • Trendleri belirleriz.
 • Mevcut durumu her zaman sorgularız.
 • Eğitime ve Ar-Geye büyük önem veririz.
 • Üniversite-sanayi entegrasyonunu sizlerle birlikte sağlarız.

Değerlerimiz

 • Disiplin
 • Azim ve Kararlılık
 • Dürüstlük
 • Çağdaşlık
 • Takım çalışması
 • Vefa
 • Bilgiye saygı
 • Verimlilik
 • Maliyet odaklı yaklaşım

Belgelerimiz

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi